Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr

Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr:n toiminta-ajatuksena on:

  • sodan ja rauhan ilmiöiden ja vaikutusten tutkimuksen tukeminen
  • Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n toiminnan tukeminen
  • Muisti Oy:n toimintaan liittyvien immateriaalisten
    oikeuksien omistaminen (esim. Memoriaali-aineisto)

Tukisäätiön palveluksessa työskentelee osa-aikaisena asiamiehenä Pia Puntanen.

Tukisäätiön rakenne

Hallintoneuvosto

Hallitus

Tieteellinen neuvottelukunta