Tietoa hankkeesta

Sotahistoria – menneisyys innovaatioympäristönä -hanke valmisteli valtakunnallisen sotahistoriakeskuksen perustamista Mikkeliin 2016-2018. Perustamissuunnitelma valmistui maaliskuussa 2017, jonka jälkeen Mikkelin kaupunki päätti hankkeen etenemisestä. Monivaiheisen hankkeen jälkeen ja rahoituksen varmistuttua kesällä 2018 Mikkelin kaupunki päätti perustaa Mikkeliin uuden tiedekeskuksen – Sodan ja rauhan keskus Muistin.

Mikkeli tunnetaan päämajakaupunkina, jossa on sijainnut Suomen puolustusvoimien päämaja kaikkien itsenäisyyden ajan sodissa. Kaupungissa on yli 40 vuotta toiminut Päämajamuseo ja 1980-luvulta lähtien Jalkaväkimuseo. Sota- ja erityisesti päämajahistoria on alueen kulttuuriperinnön kärkiteema, joka erottaa seudun kaikista muista Suomen paikkakunnista.

Mikkeli on kansallisesti merkittävä arkistokaupunki, jolla on käytössään valtakunnallisesti poikkeuksellisen hyvät teknologiset ja tiedolliset edellytykset soveltavan tutkimuksen kaupallistamiseen ja elinkeinoa tukeviin sovelluksiin.

Vuonna 2018 kaupungissa avautui arkistolaitoksen keskusarkisto, johon voidaan sijoittaa puolustushallinnon keskeiset sota-ajan arkistot. Toisessa maailmansodassa luovutettujen alueiden arkistoaines sijaitsee Mikkelin maakunta-arkistossa. Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston/Kansalliskirjaston digitointi – ja konservointikeskus sekä muut Digital Mikkeli -klusterin toimijat muodostavat maakunnan kehittyvän digitaalisen kärjen ytimen. Sotahistoria – menneisyys innovaatioympäristönä -hanke tähtäsi alueen elinvoiman vahvistamiseen alueellista ja kansallista kulttuuriperintöä hyödyntäen matkailun ja digitaalisen osaamisen avulla. Hankkeessa kokeiltiin sotahistoriaan liittyvien sisältöjen ja digitaalisten mahdollisuuksien ennakkoluulottomia yhdistelmiä.

Sotahistoria – menneisyys innovaatioympäristönä -hankkeella oli kaksi päätavoitetta: tuottaa tarvittavia aineistoja, selvityksiä, suunnitelmia ja sopimuksia fyysisen ja sähköisen sotahistoriakeskuksen perustamiseksi ja toisaalta kokeilla ja tuottaa sotahistoriaan pohjaavia sähköisiä tuotteita ja palveluja, jotka palvelevat yrityksiä ja yleisöä ennen keskuksen perustamista. Tavoitteet saavutettiin kesään 2018 mennessä.

Syksyllä 2014 toteutettiin Sotahistoriakeskus Mikkeli -esiselvityshanke. Sen mukaan suunnitelmissa oleva sotahistoriakeskus nähdään ensisijaisesti toisen maailmansodan, talvi- ja jatkosodan taistelukenttien ja kotirintaman tapahtumien kokemus- ja elämyskeskuksena ja oppimisympäristönä, yksityisten ihmisten sota-aikaa kuvaavien aineistojen sähköisenä arkistona ja sotahistoriaan ja sota-aikaan liittyvien digitaalisten palvelujen ylläpitäjänä ja tarjoajana. Keskuksen toteutuksessa korostetaan yksilöllisiä, inhimillisiä kokemuksia joihin kävijä voi samaistua ja joista hän voi oppia. Kehittyvään mediateknologiaan perustuva keskus on moniääninen ja interaktiivinen sotahistoriaa esittelevä matkailu- ja tietokeskus, joka kiinnostaa myös kansainvälisesti. Tieto- ja näyttelykeskus tukee alueen matkailu- ja kulttuuripalvelujen kokonaisuutta.